Har du lyst til å spille Ishockey?

Bli med Bergen Ishockeyklubb i Hovedprosesjonen.

Bli med Bergen Ishockeyklubb i årets 17. mai tog!

Dette er en flott anledning til å vise frem klubben og idretten vår.

Innkalling til årsmøte i Bergen Ishockeyklubb tirsdag 19. mai 2015 i Bergenshallen kl 18:00

Innmeldte saker skal være styret ved leder i hende innen onsdag 5.mai kl 1800.
 
Klubben og idretten trenger flere frivillige og medlemmer, støtt hockeyungdommen i Bergen, møt opp på årsmøtet og bruk din stemme!

Innkalling til estraordinær generalforsamling Bergen ishockeyklubb tirsdag 5.mai i Bergenshallen kl 18:00

Saksliste:

  1. Opprop og fastsettelse av stemmeberettigede for møtet
  2. Spørsmål om møtet er utlyst på riktig måte
  3. Fastsettelse av dagsorden
  4. Valg av ordstyrer samt sekretær for møtet
  5. Valg av representant som i tillegg til ordstyrer underskriver protokoll, samt 2 stemmetellere
  6. Innkomne forslag

Vi ønsker Egidijus Bauba lykke til i ISHOCKEY VM 13.-19. april

Egidijus Bauba skal representere Litauen i HOCKEY VM  13.-19. april. Han kommer til å slutte seg til VM troppen om få dager. Egidijus er vår første A-landslagsspiller på 13 år.

Sider

Abonner på Forsidestrøm