Innkalling til estraordinær generalforsamling Bergen ishockeyklubb tirsdag 5.mai i Bergenshallen kl 18:00

Saksliste:

  1. Opprop og fastsettelse av stemmeberettigede for møtet
  2. Spørsmål om møtet er utlyst på riktig måte
  3. Fastsettelse av dagsorden
  4. Valg av ordstyrer samt sekretær for møtet
  5. Valg av representant som i tillegg til ordstyrer underskriver protokoll, samt 2 stemmetellere
  6. Innkomne forslag

Vi ønsker Egidijus Bauba lykke til i ISHOCKEY VM 13.-19. april

Egidijus Bauba skal representere Litauen i HOCKEY VM  13.-19. april. Han kommer til å slutte seg til VM troppen om få dager. Egidijus er vår første A-landslagsspiller på 13 år.

Sider

Abonner på Forsidestrøm