Invitasjon til Sommerhockeycamp 2015

Bergen Ishockeyklubb vil invitere alle gutter og jenter  som spiller hockey i Bergen, til sommerhockeyskole i Bergenshallen. Spillere i alderen 2008-1999 kan delta. Skolen arrangerer uke 33 mandag 10.8 til fredag 14.8 og vil ha alle aktiviteter i og rundt Bergenshallen.

 

Sommerhockeyskolen er et arrangement hvor vi opplever herlig entusiasme fra alle som deltar, både ledere, instruktører og elever. Vårt mål er at spillerne skal oppleve et sunt miljø med en levende hockeykultur tilrettelagt av dyktige ledere og instruktører. Derfor fyller vi uken med glede, samhold, mange aktiviteter, sunn disiplin og fremfor alt hockeytreninger av høy kvalitet.”!

Instruktører

Våre instruktører blir trenere fra yngres avdeling i BIK. Fredrik Johansson, Stig Hamre, Dusan Kalik, Daniel Vatne, Mikkel , Karel Wack, Karoline Flaa, + Diverse A-Lags spillere som vil hjelpe til. Trenerne vil følge spiller gruppen hele dagen.

Treninger

På alle istreninger vil det være 2-4 trenere/assistenter på isen. Det vil bli 2 istreninger pr dag for begge trenings gruppene + 1 barmarks økt. De fysiske øktene og aktiviteter vil gruppeledere være ansvarlig for gjennomføring.

Grupper

Gruppene vil primært bli inndelt etter fødselsår, men vi vil også vurdere ut i fra modningsnivå og ferdigheter slik at utøveren får et best sosialt og sportslig tilbud.

Gruppe 1:  U8 og U12/13              (2008/2003)

Gruppe 2: U14/15- U18               ( 2002/ 1999

Bespisning

Alle elever spise frokost hjemme før de kommer på trening. Det vil stå fremme frukt og drikke  hele dagen. Det vi også bli servert et varmt måltid  daglig. Spisetider blir satt opp gruppevis. Maten lages i klubbrommet og spises i området ved cafe.

Her trenger vi frivillige til å hjelpe til med matlaging og rydding.

Det vil ikke være lov å gå på butikken og kjøpe mat. Alle spillere vil få mat, frukt og drikke gjennom dagen. Er det spesielle behov må dette tas med hjemmefra.

Istrening

Alle isøktene vil ha fokus på teknikktrening og skøyteferdigheter. Smålagsspill for utvikling av spillforståelse og utvikling av taktiske ferdigheter.

Spillere vil disponere garderobe hele uken der utstyr kan henge.

Off-ice

Det vil her bli lagt vekt på koordinasjon, motorikk, sirkeltrening, ballsport og teknikktrening.

Alle spillere må ha treningstøy og joggesko tilgjengelig hele uken til både ute og inne aktiviteter.

Teori

Det vil bli fokus på teori, herunder på sosiale ferdigheter, kosthold, spillmoment og regler. Her blir opplegget forskjellig fra gruppe til gruppe.

Kamp

Campen avsluttes med intern kamp fredag.

Målvakter

Alle målvakter trener med sine respektive grupper. Alle formiddagsøkter vil en målvaktsansvarlig være med å rettlede målvaktene i treningsarbeidet.

Sportslige og sosiale mål ved vår sommerhockeyskole

Når man deltar på Bergen Ishockeyklubb sin sommerhockeyskole skal man sitte igjen med en opplevelse at man har lært mye hockey og at man har hatt det kjempegøy. Grunnlaget for dette legges hos instruktørene. Våre trener skal ha hovedfokus på å ta vare på barna. Disse er meget kompetente instruktører og de vil tilføre Sommerhockeyskolen et enda bedre sportslig innhold. Flere av disse er med som trenere i klubben og vil bidra til at is og fystreninger vil holde sportslig mål.

Innskrivning

Bergen Ishockeyklubb sin skole starter mandag 17 august med innskriving i garderobeområdet. Videre vil gruppene samles og en presenterer trener og gruppeledere. Samt gjennomgår regler og program for uken.

Priser/påmelding

Kr: 2000.- pr person.  Søskenrabatt: 50%.-for barn nr. 2. Påmelding og betaling gjøres på deltaker.no. Har du spørsmål kan du kontakte oss på hockeycamp@bergenishockey.no

Det vil være maks 25 utespillere på hver gruppe, så her er det først til møllen som gjelder.

Det tas forbehold om at gruppene og sommercampen kan endres dersom manglende påmelding gjør det vanskelig å gjennomføre etter oppsatt plan. Påmeldingsavgiften vil da tilbakebetales.

Sportslig hilsen

Bergen Ishockeyklubb