Innkalling til ekstraordinærgeneralforsamling i Bergen Ishockeyklubb torsdag 2. juli 2015

Til Medlemmer i Bergen Ishockeyklubb

På bakgrunn av mottatt avslag på søknad om dispensasjon fra alliansereglene foreslås det å føre driften av klubben videre i én organisasjon. Dette inntil ny søknad er innvilget og formell deling kan foretas.

En slik modell forutsetter lik representativitet i klubbens styre og det innstilles derfor på nytt styre bestående av 3 representanter fra Elite og 3 fra Bredde.

Det vil også bli informert om hvorfor søknaden ble avslått, hvordan vi tenker sesongen 2015/16 gjennomført og realisering av omorganiseringsvedtaket fra ekstraordinært årsmøte 5. mai 2015.

Medlemmene i Bergen Ishockeyklubb innkalles derfor til ekstraordinær generalforsamling torsdag 02.07.2015 kl. 18:00

Møtested: Klubbrommet i Bergenshallen,  Vilhelm Bjerknes vei 24, 5081 Bergen

Saksliste:

  1. Opprop og fastsettelse av stemmeberettigede for møtet
  2. Spørsmål om møtet er utlyst på riktig måte
  3. Fastsettelse av dagsorden
  4. Valg av ordstyrer samt sekretær for møtet
  5. Valg av representant som i tillegg til ordstyrer underskriver protokoll, samt 2 stemmetellere
  6. Innkomne forslag:

Valg av nytt styre

Velkommen!

for styret i Bergen Ishockeyklubb

Christian Lund

styreleder