" De har nesten doblet tilskuertallet " se artikkel fra Bergens Tidende ;